Samkjøpsgruppen Bransjetreff Dublin 2015

 • Lunsj møte på Guinness/Lunch meeting at Guinness

  Lunsj møte på Guinness/Lunch meeting at Guinness

 • Foredrag med Malin Arntsen/Talk with Malin Arntsen

  Foredrag med Malin Arntsen/Talk with Malin Arntsen

 • Arrangements komiteen klar til å ta imot gjester på Guinness/Events committee ready to great the guests at Guinness

  Arrangements komiteen klar til å ta imot gjester på Guinness/Events committee ready to great the guests at Guinness

 • Foredragsholder Malin Arntsen og Petter Wavold/Speaker Malin Arntsen and Petter Wavold

  Foredragsholder Malin Arntsen og Petter Wavold/Speaker Malin Arntsen and Petter Wavold

 • Dublin´s populære restaurant The Church/Dublin´s popular restaurant The Church

  Dublin´s populære restaurant The Church/Dublin´s popular restaurant The Church

 • Med vinnerhunden av Samkjøpsløpet på Harolds Cross/Samkjøp with the winner dog of their race

  Med vinnerhunden av Samkjøpsløpet på Harolds Cross/Samkjøp with the winner dog of their race

 • Klart til selskap på Taylors Rock/Ready to party at Taylors Rock

  Klart til selskap på Taylors Rock/Ready to party at Taylors Rock

 • Riverdance jentene/The Riverdance girls

  Riverdance jentene/The Riverdance girls

 • Vinnerne av Dublin City Challenge/The winners of Dublin City Challenge

  Vinnerne av Dublin City Challenge/The winners of Dublin City Challenge

 • Bjørn Fjellvær underholder med Irsk band/Bjørn Fjellvær entertains with Irish band

  Bjørn Fjellvær underholder med Irsk band/Bjørn Fjellvær entertains with Irish band

 • Kveldens toastmaster på Taylor Rock/Toastmaster at Taylor Rock

  Kveldens toastmaster på Taylor Rock/Toastmaster at Taylor Rock

 • Gjesteartister spiller trommer/Guest artists on drums

  Gjesteartister spiller trommer/Guest artists on drums

No video selected.

Diskuter dine behov med en av våre medarbeidere idag

Ta kontakt